Bohouš a Dáša: Tváří v tvář migraci

Varianty a kol.

Jaký je rozdíl mezi migrantem a cizincem? Proč lidé odcházejí ze země, kde se narodili? Jaká rizika jsou spojená s neoprávněným přechodem státní hranice nebo pašováním lidí? Příručka „Bohouš a Dáša: Tváří v tvář migraci“ dává učitelům podněty, jak s těmito otázkami mohou pracovat ve výuce. Publikace přibližuje klíčové oblasti migračního procesu od minulosti po současnost včetně konkrétních zkušeností s migrací v českém prostředí. Skládá se z osmi faktografických kapitol, z nichž sedm doplňují krátké kreslené příběhy a návrhy aktivit pro práci se žáky ve třídě. Příručka vznikla v rámci projektu Učíme světově. Její vznik byl finančně podpořen Ministerstvem zahraničních věcí ČR v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Download