Baví mě číst a hýbat světem

Členové týmu projektu projektu „Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství – vývoj sdružených příkladů dobré praxe pro učitele základních škol

Název publikace se stal mottem projektu „Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství – vývoj sdružených příkladů dobré praxe pro učitele základních škol“, ve kterém tým zástupců pěti neziskových organizací ve spolupráci s učiteli z 18 základních škol hledal cesty, jak smysluplně ve škole pracovat s průřezovými tématy a čtenářstvím.

· Jak podpoříme, aby se žáci lépe orientovali v současném světě a chtěli se aktivně podílet na jeho zlepšování?
· Jak pracujeme s průřezovými tématy a čtenářstvím, aby žáci získávali znalosti a dovednosti, které využijí v životě?
· Jak propojujeme obory, které učíme, s konkrétními obsahy průřezových témat a čtenářství?
· Co děláme pro to, abychom ve škole systematicky působili na postoje a hodnoty žáků?
· Jak rozvíjíme čtenářskou gramotnost žáků?

Během projektu jsme hledali odpovědi na tyto otázky a na stránkách publikace nabízíme některé z možných odpovědí. Smyslem bylo umožnit čtenářům navázat na získané zkušenosti a využívat vše, co bylo během projektu vytvořeno.

Kromě webu www.ptac.cz můžete hledat inspiraci také v této výstupní studii, která je rozdělena do dvou částí – systémové začleňování průřezových témat a čtenářství do práce školy a příprava výuky s cíli v této oblasti. Autory jednotlivých kapitol jsou členové projektového týmu.
Více o projektu naleznete zde.

Download