Filozofie pro děti - praktická příručka s lekcemi do hodin

Člověk v tísni, o.p.s., Vzdělávací program Varianty

Nyní rozšířená a k objednání v tištěné podobě.

Didaktická příručka pro učitele navazující na dlouhodobý výcvik i jednorázová školení. Kromě podrobně popsaných lekcí, které můžete využít ve vašich hodinách, v ní najdete i shrnutí z evaluace celého projektu. 


V publikaci naleznete praktické lekce přímo do hodin občanské výchovy, dějepisu, zeměpisu, vlastivědy, přírodovědy, ale i českého jazyka. Některé lekce je možné využít na prvním stupni ZŠ, většina z nich je určena pro 2. stupeň ZŠ a také SŠ. Na tvorbě lekcí se podíleli přímo pedagogové ze ZŠ Příbor, Jičínská 486, ZŠ Bobrová, ZŠ Táborská, Praha 4.

Filosofie pro děti je didaktickou metodou, s níž přišel v 70. letech 20. století Matthew Lipman, profesor filozofie na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Znepokojovalo ho, že se mladí lidí na univerzitách neučí samostatně přemýšlet. Dnes je Filosofie pro děti (P4C – Philosophy for Children) známá ve více než 60 zemích. V Člověku v tísni při práci s touto metodou stavíme na základech britských kolegů a především odborníkem na tuto metodu Jasonem Buckleyem. 

V rámci projektu ACP4C – Být občanem podpořeného z Norských fondů jsme zapojili do dlouhodobého výcviku ve Filozofii pro děti v rozsahu 54 hodin deset pedagogů ze tří základních škol v České republice a jednoho vysokoškolského pedagoga. Školením Filozofie pro děti ve vzdělávacím programu Varianty prošlo již přes 400 učitelů.

Autoři lekcí: Jana Bilská, Ivona Čermáková, Stanislava Daňková, Michaela Eliášová, Zbyněk Machetanz, František Prokop, Kateřina Sedláková, Jaroslav Strnad, Zdeňka Strnadová

Metodická a obsahová editace: Veronika Endrštová, Petra Skalická

Download