Lidé mezi řádky - Příručka o migraci pro (budoucí) novináře

Tereza Freidingerová, Peter Ivanič a Adéla Jurečková

Lidé mezi řádky – Příručka o migraci pro (budoucí) novináře se zaměřuje na rozvoj kritického přístupu v mediálním zpracování témat spojených s migrací, migranty a soužitím majorit a tzv. nových menšin. Nabízí nový pohled na tradiční teoretické žurnalistické koncepty nastolování agendy, diskurzu, rámování, gatekeepingu či etiky, které zasazuje do kontextu migrační problematiky s důrazem na situaci v EU a v Česku, Estonsku a na Slovensku. Zabývá se vymezením základních pojmů spojených s migrací a představuje hlavní poznatky z oboru migračních studií, to vše s ohledem na kontext žurnalistické praxe. Na principech metody E–U–R (evokace–uvědomění–reflexe) podněcuje čtenáře k uvědomění si vlastní pozice a omezení ve své novinářské práci. Příručka zároveň nabízí praktické tipy pro vedení rozhovoru nebo práci se zdroji. Příručka je primárně určena studentům žurnalistiky a začínajícím novinářům, ale může se stát zdrojem inspirace i pro zkušené redaktory.

Download