Mainstreaming integrace cizinců na úrovni městských částí

Anna Pacovská a Kristýna Brožová

Příručka představuje stručnou analýzu aktuální situace zavádění principu mainstreamingu na MČ, dále samotný princip mainstreamingu, a především stručný a přehledný návod, jak v duchu mainstreamingu postupovat při organizování (či podpoře) komunitních či jiných veřejných akcí – to znamená, jak maximálně skloubit akce pro cizince a majoritu. Podstatnou částí jsou konkrétní příklady již fungujících inovativních postupů, které vybrané MČ, neziskové organizace či migrantské spolky volí.

Download