Metodika pracovního poradenství

Kolektiv autorů

Metodická příručka pracovního poradenství byla sestavena se záměrem vytvořit průvodce na cestě za zaměstnáním a osvětlit základy pracovně právních vztahů. Cílem metodiky je přinést v jednoduché a shrnující podobě dostatek informací, patřičné znalosti a dovednosti usnadňující úspěšné zařazení na pracovní trh. Obsahuje rady a informace nezbytné pro efektivní hledání zaměstnaní. Upozorňuje na případná rizika a úskalí této cesty. Nezapomíná ani na základy pracovně právních vztahů, jejichž znalost je nezbytná při nástupu do zaměstnání a k úspěšnému řešení základních situací v pracovně právních vztazích. Metodika je záměrně rozdělena na dvě části. Teoretické informace a návody jsou směřovány k pracovníkovi, který může zvolit vhodnou cestu, jak je předávat klientovi. Praktická část je určena především klientovi.

Download