Další vzdělávání učitelů v oblasti globálního rozvojového vzdělávání v České republice

Martina Novotná

Výzkum se uskutečnil v rámci projektu Global Schools. Výzkum probíhal ve dvou fázích. V první fázi byly analyzovány existující dokumenty z oblasti vzdělávací politiky a globálního rozvojového vzdělávání na základních školách.2 Ve druhé fázi se výzkum zaměřil na konkrétní podobu dalšího vzdělávání učitelů v oblasti globálního rozvojového vzdělávání.

Download