Dovedu to pochopit? – Hrozby neonacismu

Gabaľová, D. (ed.)

Didaktický materiál s názvem „Dovedu to pochopit? – Hrozby neonacismu“ umožňuje pedagogům základních a středních škol i dalším pedagogickým pracovníkům seznámit se a ve výuce pracovat s problematikou pravicového extremismu a jeho možnou společenskou nebezpečností.

Tento materiál navazuje na předchozí publikaci Dovedu to pochopit?, která zpracovávala pět témat multikulturní výchovy. Stejně jako předchozí publikace se skládá z tištěné příručky a CD-ROMu a je rozdělen do dvou částí - teoretických informací pro učitele a praktické pedagogické části.

Teoretická část obsahuje základní definice ideologií souvisejících s pravicovým extremismem (antisemitismus, nacionalismus, nacismus, fašismus, neonacismus, neofašismus). Autorem tohoto textu je politolog Jan Charvát z Institutu politických studií Univerzity Karlovy. Dále příručka obsahuje text přibližující historický vývoj extrémní pravice na území ČR. Jeho autorem je Miroslav Mareš z Masarykovy univerzity v Brně. Zbývající dva texty jsou věnovány symbolice využívané pravicovými extremisty (autory textu jsou Ondřej Cakl a Klára Kalibová z organizace Tolerance a občanská společnost) a aktivitám neonacistických skupin na internetu (autorem je František Valeš z Českého helsinského výboru)

Pedagogická část je složena z podrobně popsaných aktivit, s nimiž mohou pedagogové pracovat v hodinách. Aktivity jsou vedeny interaktivními metodami výuky a za využití skupinové práce a diskuze. Představují základní pojmy a věnují se i aktuálním tématům týkajícím se problematiky pravicového extremismu jako například kauza kolem vydání knihy Turnerovy deníky nebo otázky spojené s možným zpřísňováním shromažďovacího zákona. Aktivity byly pilotně ověřovány a zkoušeny na seminářích realizovaných v rámci projektu. Na základě těchto zkušeností byly doplněny o rady a doporučení, na co by si pedagogové při jejich vedení měli dát pozor. Tato část také obsahuje texty o tom, jak pracovat se sympatizanty extremistických hnutí v třídních kolektivech.

Příručka je doplněna o slovníček základních pojmů a seznam literatury a odkazů na další zdroje informací.

Příručka Dovedu to pochopit? - Hrozby neonacismu již bohužel není k dispozici v tištěné podobě. Na našich stránkách si ale můžete stáhnout její elektronickou verzi.   

Materiál byl vytvořen v rámci projektu Dovedu to pochopit? a byl hrazen z prostředků Evropské komise a Úřadu vlády ČR v rámci Kampaně pro ti rasismu 2008.

Download