Metodologie Grunnlaget: model pojmového vyučování

Gunvor Sønnesyn

V roce 2011 pozvala společnost Člověk v tísni do Prahy paní Gunvor Sønnesyn a pana Mortena A. Hema z Norska, spoluautory a lektory metodologie pojmového vyučování Grunnlaget. Gunvor a Morten školili po čtyři dny pedagogy z českých škol, školek a předškolních klubů v tom, jak prakticky u svých žáků podporovat porozumění základním pojmům a kategoriím, a jak potom toto porozumění využívat pro snazší a efektivnější výuku čtení, psaní a počtů.

Naším cílem bylo dát pedagogům především nástroj pro podporu dětí, které mají v učení potíže; často proto, že přicházejí do školky nebo školy z rodin, ve kterých není rozvoj jazyka a analytických kategorií dostatečně podpořen, nebo kde se dokonce mluví odlišným mateřským jazykem. Metodologie pojmového vyučování Grunnlaget stojí především na praktickém cvičení, a učitelky a učitelé, kteří ji chtějí používat, by měli dříve nebo později absolvovat kurs s certifikovaným lektorem.
 
Text, který paní Gunvor připravila, sleduje strukturu čtyřdenního kursu. Nejprve představuje teoretická východiska Modelu pojmového vyučování. Ve druhé části pak nabízí praktická cvičení a nezbytná vysvětlení a instrukce k nim. Snažili jsme se v překladu napodobit živý styl kursu a vyhnout se suchému a nudnému jazyku, se kterým se někdy musí pedagogové v učebnicích a skriptech potýkat.

Download