Manuál pro učitele českého jazyka pro cizince bez znalosti latinky - učebnice

Čemusová J., Dolečková P., Štindlová B., Štindl O., Varianty

Manuál vznikl pro kurzy češtiny, resp. pro studenty – cizince, kteří neovládají žádné písmo, nebo neznají latinku. Je určený pro výuku, která není založena na čtení a psaní, ale předpokládá se, že si studenti v průběhu kurzu latinku v rámci svých možností osvojí. Manuál také není založen na předávání gramatických znalostí, ale předpokládaná výuka je postavena na aktivní spolupráci učitele a studentů. Při přípravě podkladů se počítalo s tím, že na lektory jsou kladeny vysoké nároky, neboť chybí jednotný komunikační jazyk a vše je třeba vysvětlovat neverbálně – pomocí gest, hry, za pomoci vizuálních pomůcek apod.

Didaktické materiály jsou připraveny tak, aby bylo možno s jejich pomocí realizovat kurz, který se skládá ze tří na sebe navazujících modulů, přičemž každý modul se člení do 8 tématických okruhů. Každý okruh je rozdělený na části, které se dále dělí na jednotlivé úkoly.

Učitel dostává do ruky manuál, ve kterém je výuka metodicky popsána – jedná se o jakousi základní kuchařku. Obsah, rozsah a tempo výuky se řídí úrovní, potřebami a složením konkrétní vyučované skupiny a je již na každém vyučujícím, jaký konkrétní postup zvolí.

Kromě manuálu pro učitele jsou součástí didaktických materiálů i tzv. handouty – připravené materiály (obrázkové, textové), které nedílně patří k výuce. Jejich součástí je i seznam dalších nutných pomůcek. Oba dva materiály - učebnici a handouty - najdete níže ke stažení.

Manuál je určen pro vyučující v kurzech pro studenty, kteří nebudou ovládat žádné písmo, nebo nebudou znát latinku. Předpokládá se heterogenní skupina (věk, pohlaví, vzdělání, socio–kulturní původ) s různou úrovní motivace.

Manuál vznikl a byl odzkoušen v rámci dvou pilotních kurzů. Jeden proběhl v pobytovém středisku Stráž pod Ralskem pro žadatele o azyl, druhý byl realizován pro cizince žijící a pracující v Praze.

Vzhledem k výše uvedeným specifikům bude samotná výuka klást na učitele tohoto kurzu vysoké nároky – trpělivost, připravenost, na druhé straně schopnost improvizace, empatii, flexibilnost. Učitel musí dbát na to, aby měl připravené materiály, jak pro prezentaci před celou třídou, tak i pro jednotlivé studenty.
 

Download