Mentoring - metodika

Mentoring je jednou ze široké palety vzdělávacích služeb Programů sociální integrace Člověka v tísni (dále jen PSI), které spolu s odborným sociálním poradenstvím nabízíme ve více než 50 městech a 7 krajích České republiky (Výroční zpráva 2017, 2018). Stejně jako v ostatních vzdělávacích službách se i v mentoringu zaměřujeme na klienty ze sociálně znevýhodněného prostředí, v tomto případě konkrétně na děti a dospívající starší 12 let. Primárním účelem této metodiky je detailně představit mentoring našim kolegům napříč pobočkami PSI a případně jim touto formou i poskytnout přehledný nástroj pro efektivní začlenění mentoringu mezi nabízené služby v dané lokalitě. Zároveň může metodika posloužit jako zdroj informací a inspirace dalším neziskovým organizacím, školám, či jiným subjektům, kterým je téma sociálního znevýhodnění a vzdělání blízké.

Download