Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež

Lada Šuláková

Dostává se vám do rukou metodická příručka, která má být přínosem především těm z vás, kteří se systematicky zabýváte prací s dětmi a mládeží. Představujeme zde množství inovativních metod a technik, které se, jak doufáme, stanou podnětnou součástí Vaší praxe. Jako mnoholetí poskytovatelé služby nízkoprahového centra si velmi dobře uvědomujeme, jak obtížné někdy může být zaujmout a dlouhodobě motivovat mládež ve věkové skupině 15-21 let. Proto jsme řadu našich aktivit směřovali právě do této oblasti. Zaměřili jsme se zde především na individuální sociální práci a na skupinové aktivity, které vedly děti a mládež ke zdokonalování rozličných kompetencí, zlepšování jejich schopností a posilování sebevědomí. Měly je motivovat k dalšímu vzdělávání či hledání pracovního uplatnění.

Download