Metodika programu Podpora vzdělání

Petra Klingerová, Štefan Gabčo, Monika Schweidlerová, Vendula Karasová

Program Podpora vzdělávání je jednou ze služeb Programů sociální integrace (dále jen PSI), která je při regionálních pobočkách poskytována klientům ohroženým sociálním vyloučením. Primárně vychází z metodiky partnerské organizace Tady a teď, o.p.s. a ve společnosti Člověk v tísni, o.p.s. se rozvíjí od roku 2006, kdy byl postupně implementován do činnosti jednotlivých poboček PSI, které v této době vznikaly. Program podpora vzdělávání je jednou z nejmladších služeb PSI, která byla původně založena bez jednotného centrálního vedení a byla upravována dle konkrétních lokálních potřeb jednotlivých poboček. Proto si v každé pobočce zachoval jistou osobitost a specifičnost danou lokálními podmínkami. Ambicí metodiky Programu podpora vzdělávání není nivelizace pobočkových rozdílů, nýbrž minimální standardizace toho, co je pro všechny společné. Metodika Programu podpora vzdělávání má za úkol tuto službu představit, ulehčit nově příchozím kolegům rychlé zapracování a poskytnout oporu již zkušeným pracovníkům. Metodika programu také může posloužit jako návod jiným neziskovým organizacím, školám, případně obcím, které usilují o to, aby děti žijící v podmínkách sociálního vyloučení byly začleněny do vzdělávání na běžných školách a hledají způsoby jejich podpory.

Download