Náš společný svět

Varianty a kolektiv autorů

Vzdělávací program Varianty ve svých projektech více než deset let usiluje o začlenění globálního rozvojového vzdělávání (GRV) do českého vzdělávacího systému, a to jak na úrovni základních a středních škol, tak v oblasti vzdělávání budoucích učitelů. Snahou je zvýšit povědomí pedagogů o globálních rozvojových tématech a pomoci jim rozvíjet kompetence potřebné pro účinnou a kvalitní výuku GRV, protože jsou to právě oni, kdo má zásadní vliv na začlenění GRV do školních vzdělávacích programů a do praxe škol.
V publikaci Náš společný svět, která vznikla na konci stejnojmenného tříletého projektu, bychom chtěli sdílet nejen cíle, které si pro své snažení stanovily zapojené školy, ale zároveň bychom chtěli ukázat, jak začlenění témat globálního rozvojového vzdělávání do výuky ovlivňuje osobnost žáka v oblasti jeho znalostí, dovedností a postojů. Publikace obsahuje stav na vybraných českých školách na začátku i na konci projektu, a předkládá, do jaké míry došlo ke změně uvažování žáků nad některými celospolečenskými „problémy“. Navrhuje také možnosti, jakými mohou sami učitelé zjistit, jaké hodnoty jejich žáci uznávají, aby mohli následně vyvracet případné stereotypy v jejich uvažování a motivovat adekvátně jejich chování.

Download