Policista v multikulturním prostředí

Budilová, L., Hirt, T. (a kol.)

Informační manuál pro policisty vznikl v roce 2005 ve spolupráci společnosti Člověk v tísni (program Varianty) a Ministerstva vnitra (Odbor bezpečnostní politiky a Odbor azylové a migrační politiky). Manuál nabízí základní orientaci v problematice multikulturního soužití v České republice.

V první části najdeme obecné informace o současné multikulturní společnosti, roli policii v ní, používané terminologie a legislativního rámce. Druhá část obsahuje přehled jednotlivých skupin, které jsou v ČR vnímány jako „odlišné“.

Je v ní například kapitola věnující se problematice sociálně vyloučených romských populací v ČR, významným skupinám migrantů do ČR (azylových i neazylových) či náboženských skupin, se kterými se dnes můžeme na území ČR setkat.

Publikace je primárně určena pracovníkům z řad Policie České republiky, nicméně užitečné informace v ní možná nejdete právě i Vy. V současné době je příručka k dispozici již jen v elektronické podobě.

Download