Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání - soubor pracovních listů I

Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D., PhDr. Kateřina Stejskalová, Ph.D.

Metodické listy v tomto souboru jsou jedním ze dvou souborů pracovních listů „Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání“. Jsou primárně určeny jako „nápadník“ pro situace, kdy se v kolektivu nachází žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, ale jsme si jistí, že jsou inspirujícím materiálem při hledání nových cest, jak umožnit všem žákům dosáhnout svého maxima.
Soubory pracovních listů vznikly v rámci projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání, který od července 2013 do června 2015 realizovala univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci s Člověkem v tísni a dalšími partnery. Více o projektu naleznete na www.inkluze.upol.cz.

ISBN: 978-80-87456-55-2

Download