Právo v prostředí ústavní výchovy

Varianty & Partners Czech.

Publikace vznikla v roce 2003 na základě zkušeností autorů s programem Právo pro každý den – Street Law, který ze zahraničí převzalo a pro prostředí České republiky adaptovalo občanské sdružení Partners Czech. Lekce jsou založeny na příbězích, které spojuje prostředí či problematika ústavní výchovy. Jedná se o autentické příběhy, sepsali je lidé, kteří pracují v dětském domově nebo výchovném ústavu a kteří se rovněž jako experti podíleli na projektu Varianty – Interkulturní vzdělávání společnosti Člověk v tísni, o.p.s.
Publikace vznikla za dvojím účelem. Slouží jako didaktický materiál pro personál zařízení ústavní výchovy; pro tuto cílovou skupinu byl rovněž v rámci výše zmiňovaného projektu adaptován speciální metodický kurz programu Právo pro každý den – Street Law, do něhož byly lekce zařazeny a pilotně vyzkoušeny.
Lekce jsou zároveň pojaty tak, aby je mohli efektivně využít i učitelé základních a středních škol, pro které je primárně určena již existující učebnice Právo pro každého; ta obsahuje jak metodiku interaktivní výuky, tak i řadu formálně identicky zpracovaných lekcí z nejrůznějších oblastí práva. Na základě těchto pěti nových lekcí lze v hodinách občanské výchovy či základů společenských věd uskutečňovat aktivity směřující k předávání objektivních informací o problematice ústavní výchovy i těm dětem, které se s ní nikdy nesetkaly.

Download