Srovnávací zpráva NIEM - integrace držitelů mezinárodní ochrany ve 14 zemích EU

Migration Policy Group (Belgie), Člověk v tísni + 14 dalších organizací

Zpráva předkládá komparativní, na indikátorech založené zhodnocení národních integračních mechanismů pro držitele mezinárodní ochrany (azyl a doplňková ochrana) ve 14 státech Evropské unie: Česko, Francie, Itálie, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Řecko. Data a další údaje jsou vázané na duben 2017.  

Download