Teoretická východiska multikulturní andragogiky

Faltýn, J. Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK & Člověk v tísni, společnost při ČT, o.p.s.

Skripta multikulturní andragogiky byla vydána v roce 2005 ve spolupráci společnosti Člověk v tísni, o. p. s. a Katedry andragogiky a personálního řízení FF UK, jejímž studentům jsou tato skripta také primárně určena. Publikace představuje soubor důležitých témat multikulturního vzdělávání, umožní čtenářům zamyslet se nad povahou kultury a nad charakterem interkulturních rozdílů. První část je věnována kultuře na obecné rovině, následuje diskuse o podmínkách soužití kultur v rámci společného sociálního systému. Tato diskuse je doplněna přehledem antropologických teorií kultury. V kontextu úvah o multikulturalitě skripta diskutují procesy socializace, sociální instituce, jazyk a identitu člověka. Kriticky je v textech nahlížen i národ a národní stát. Závěr publikace se věnuje vlivu sociální stratifikace společnosti na možnosti vzdělávání v rámci státního vzdělávacího systému. Skripta jsou zároveň teoretickým předstupněm budoucí navazující práce o metodách interkulturního vzdělávání.

Download