Transformace: Česká zkušenost

V roce 2006 vydala společnost Člověk v tísni publikaci s názvem Transformace: Česká zkušenost. Sborník obsahuje 24 příspěvků, které se soustředí na nejdůležitější aspekty přechodu bývalého Československa k demokracii a následné transformace. Jedná se zejména o politické a ekonomické reformy, lustrace, přeměnu bezpečnostních složek a otázky spojené s vyrovnáváním se s minulostí. Sborník byl přeložen do několika jazyků a distribuován v cílových zemích.
 
Kniha obsahuje nejen obecná historická fakta, ale i podrobnější popis nejdůležitějších reforem, jež byly v 90. letech v Československu zaváděny. Především však uvádí vlastní zkušenosti lidí, kteří měli mnohé reformy na starosti (například Otakar Motejl, Jan Frolík, Jan Ruml a další), a shrnuje tak úspěchy i neúspěchy české transformace.
 
Sborník vytvořilo Centrum pro demokracii a lidská práva společnosti Člověk v tísni za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Download