Začínáme s GRV

Varianty (kol.)

Před školami a zejména před učiteli stojí v dnešní době nelehký úkol. Měli by připravit své žáky na život v současném rychle se měnícím světě, světě který je čím dál více vzájemně propojený.

Změny ve světě reflektuje i česká reforma školství, která nově zavádí klíčové kompetence a průřezová témata jako součást rámcových vzdělávacích programů. Mnozí učitelé však postrádají vhodné učební materiály nebo se necítí dostatečně kompetentní průřezová témata vyučovat. Tápají i v tom, jak konkrétně mohou průřezová témata začlenit do běžné výuky.

Případová studie Začínáme s GRV, kterou program Varianty vydal v roce 2009, obsahuje zkušenosti, doporučení a nápady čtyř středních škol zapojených do projektu Náš společný svět, které se v průběhu roku 2009 intenzivně věnovaly začlenění GRV do svých školních vzdělávacích programů. Příručka proto může posloužit coby pomocník dalším pedagogům a školám při zavádění globálních a rozvojových témat do výuky.  

Příručku Začínáme s GRV si můžete stáhnout v elektronické podobě na našich stránkách.

Příručka Začínáme s GRV. Případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách byla vydána v rámci projektu Náš společný svět finančně podpořeného z prostředků Ministerstva zahraničních věcí České republiky v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce.
 

Download