Zaměstnanostní projekty a fundraising

Kolektiv autorů. Drom, o.s. a Člověk v tísni - společnost při ČT, o.p.s.

Skripta Zaměstnanostní projekty a fundraising vydala v roce 2003 společnost Člověk v tísni, o. p. s. ve spolupráci s brněnským romským střediskem DROM.

První část skript nazvaná Zaměstnanostní projekty obsahuje vyčerpávající informace o tom, jaké možnosti nabízí klientovi úřad práce, jak vyhledávat pracovní nabídky, jak na ně odpovídat, jak připravit klienta na ústní pohovor a další informace, které se váží k získávání zaměstnání. Část nazvaná Fundraising a nestátní neziskové organizace přináší základní informace, kde a jakým způsobem je možné získávat finance pro práci s klienty.

Download