Být v obraze 2: mediální vzdělávání s využitím audiovizuálních prostředků

Kolektiv autorů

Příručka mediálního vzdělávání Být v obraze 2 je určena učitelům vyšších ročníků ZŠ a SŠ, kterým nabízí širokou škálu aktivit zaměřených na posilování mediální gramotnosti žáků. Příručka, jenž vznikla ve spolupráci Jednoho světa na školách a Variant - Programu migrace obsahuje 25 audiovizuálních lekcí do výuky.

Kromě Kovyho mediálního ringu a aktivit k pěti klíčovým otázkám zde najdete i pět aktivit věnujících se mediálnímu obrazu migrace v českých médiích, na nichž mají studenti možnost si uvědomit, že jednotlivá mediální sdělení (nejen) o migrační tematice nikdy nemohou zprostředkovat úplný obraz reality (selektivita) a také skutečnost, že různí lidé interpretují stejné mediální sdělení rozdílně (interpretace) na základě vlastních zkušeností, hodnot a názorů. Dále v příručce najdete aktivity věnované problematice doprovodných fotografií, tvorbě titulků nebo výběru mluvčích

Na jsns.cz/mv/migrace navíc najdete další dvě aktivity zaměřené na obsahovou a diskurzivní analýzu textů věnujících se tématu migrace a jednu aktivitu zpracovávající problematiku fake news v kontextu migrace

Pokud máte zájem o zaslání tištěné publikace, kontaktujte prosím tým Programu migrace na migrace@clovekvtisni.cz nebo Doroteu Mejstříkovou na dorotea.mejstrikova@jsns.cz

Download