Euromodel - Evropská unie a humanitární pomoc

Varianty (kol.)

Materiály projektu Euromodel jsou určené mladým lidem hledajícím kvalifikaci v oboru rozvojové spolupráce, a také pro dospělé, kteří se snaží o svoji rekvalifikaci. Materiály jsou využitelné jako podklady pro výuku na vysokých školách, pro školení v rozvojové tématice v neziskových organizacích, státních institucích, apod.

Materiály v anglickém jazyce obsahující 31 výukových modulů byly po skončení projektu dány k dispozici zájemcům z českých vysokých škol a v současné době již nejsou k dispozici. Níže nabízíme ukázku čtyř výukových modulů přeložených do českého jazyka.
Jednotlivé výukové moduly obsahují vždy: 
- hlubší vhled do tématu,
- soubor literatury,
- odkazy na relevantní webové stránky a konference,
- návrhy na výzkumná témata v daném oboru,
- interaktivní cvičení.

Download