Linie svobody: Současná arabská karikatura

Přes potíže, s nimiž se arabský svět potýká, nebo právě i kvůli nim, zažívá v současnosti arabská karikatura svůj zlatý věk. Arabští kreslíři svou tvorbou neustále prověřují a posouvají hranice společensky přijatelného v desítkách arabských novin a časopisů napříč regionem Blízkého východu a významně přispívají k rozvoji tohoto žánru v celosvětovém měřítku.

Člověk v tísni se podílel na organizaci výstavy “Linie svobody: Současná arabská karikatura” v Centru současného umění DOX. Karikatura jako žánr může například podtrhnout to, co máme společné napříč různými společnostmi. Zároveň napovídá něco o společenských problémech, citlivých tématech, aspiracích a nadějích. 
Spolu s tzv. arabským jarem se i do naší evropské pozornosti dostaly některé případy prolamování politicky
nebo společensky vymezených linií svobody arabskými umělci.

V této publikaci, vydávané k výstavě, najdete ukázky z tvorby arabských umělců a text Věry Vojtíškové o současném “zlatém věku” arabské karikatury.
 

Download