Persona Dolls - panenky s osobností: Jak rozvíjet prosociální postoje dětí

Alena Felcmanová a kol.

Panenky s osobností neboli Persona Dolls jsou výukovou metodou, která pomáhá učitelkám a učitelům mluvit s dětmi o tématech, která se špatně vysvětlují. Učí děti, jak reagovat na předsudky, podporují empatii a rozvíjejí kompetence vyjadřování. Metoda Persona Dolls podporuje naplňování průřezových témat a klíčových kompetencí Rámcového vzdělávacího programu. 
Cílem publikace je přiblížit pedagogům, kteří se rozhodli s Persona Dolls pracovat, cíle a metody přístupu vědomé práce s předsudky. Publikace představuje i praktické tipy, včetně příkladů biografií panenek, příkladů z výuky a aktivit, kterými lze práci s panenkou doplnit. Publikace je určena především pro pedagogy, kteří se vzdělávají v práci s metodou Persona Dolls. Stáhnout si můžete ukázku čásit publikace, celou publikaci si můžete prohlédnout zde

Download