Závěrečná zpráva z mediální kampaně proti rasismu a intoleranci

Varianty (kol.)

V roce 2002 realizovala společnost Člověk v tísni (program Varianty) mediální kampaň proti netoleranci a rasismu s názvem Be Kind To Your Local Nazi. Jejím cílem bylo zlepšit informovanost o etnických menšinách žijících v České republice a vyvolat širokou společenskou diskusi o tématu rasismu a xenofobie. Provokativní reklamní kampaň měla prostřednictvím zesměšnění a znemožnění nacismu a rasistických postojů působit primárně na "náctileté". Ironický slogan kampaně naznačoval jednu z možných cest, jak se vypořádat s rasismem a xenofobií: „Be Kind To Your Local Nazi - Nebuď lhostejný. Pomoz svému obecnímu náckovi najít nějakého chvályhodného koníčka. Ukaž mu cestu, dřív než zdivočí!"

Pro účely kampaně byly nejdříve vyhodnoceny celkové postoje populace vs. postoje teenagerů ve věku 15 - 19 let. Podle výsledků průzkumu většina české populace vnímá Hnutí skinheads jako nebezpečí pro celou společnost (67% respondentů) a také jako osobní nebezpečí (59%), kdy mohou být ohroženi buď sami respondenti nebo jejich blízcí. Pokud jde o teenagery, pak jejich postoj vůči příslušníkům neonacistů je výrazně tolerantnější (pouze 48% z nich má velmi nepříznivý názor na neonacisty) a rovněž vůči skinheadům jsou méně vyhranění než celková populace (pouze 46% z nich má na skinheady velmi nepříznivý názor). Teenageři mají oproti celkové populaci zároveň mnohem více zkušeností z kontaktu se skinheady a anarchisty. Polovina teenagerů zná někoho ze svého okolí, případně byla v kontaktu s někým, kdo patří mezi skinheady (v obecné populaci je to přes 1/3) a čtvrtina teenagerů má zkušenost s někým ze skupiny anarchistů (18% v obecné populaci).

Mediální kampaň Be Kind To Your Local Nazi zasáhla 1/3 české populace. Starší lidé ji přijali s výhradami, ale mladí lidé do 24 let ji celkově hodnotili velmi dobře (kampaň zaznamenala téměř polovina této věkové skupiny). Hlavním sdělením kampaně bylo podle 40% dotázaných zesměšnění hnutí skinheads. Lidé, kteří viděli kampaň, přistupují ke skinheadům a neonacistům výrazně nepříznivěji než lidé nezasažení kampaní.

Download